Disclaimer

Brief aan Jezelf is een initiatief van Eline Klaver Media and More. Eline Klaver Media and More (hierna: “Eline Klaver”) staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 73803855.

Aanwezige informatie op de website

Eline Klaver stelt de informatie en afbeeldingen op haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen en streeft ernaar op haar website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Eline Klaver staat echter niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Eline Klaver aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van de website of de informatie op de website, waaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen. Eveneens is Eline Klaver niet aansprakelijk voor schade (ten gevolge van) het niet toegankelijk of beschikbaar zijn van de website.

E-mail

Eline Klaver garandeert niet dat e-mails die aan de ontvanger worden verzonden (tijdig) worden ontvangen, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. De veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig door Eline Klaver worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Eline Klaver of haar licentiegevers en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van Eline Klaver.

Wijzigingen

Eline Klaver behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder aankondiging, de inhoud van de website, met inbegrip van deze disclaimer, te wijzigen.

Contact

Heb je vragen over deze disclaimer? Neem dan gerust contact op met Eline Klaver via info@briefaanjezelf.nl